Download Demo
update 30/08/2011

 
 

การพิสูจน์ เรื่องการมองเห็นด้วยสมองส่วนกลางPower Mind Camp

 
 

ด.ช.ปณัช อาภาวุฒิชัย ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2547 รุ่นที่ 7

 

นักเรียนหญิงคนแรกที่เรียนเขียนโปรแกรมแล้วสร้างเกมได้

 
 


ด.ช.ปณัช อาภาวุฒิชัยbr> มัธยมศึกษาปีที่ 3
อายุ 14 ปี

โครงงาน E-commerce สถานะ 100% 

เกมทำลายอบายมุข
สถานะ 100% 
 
 

แจกฟรี ! ...ตัวอย่างโปรแกรมเกมยิงเป้า
ที่ใช้สอนนักเรียนทั้งในหลักสูตรคอมไทย และ สร้างเกมภาษา C++

 
 
  E-commerce  
 

หลักสูตรคอมไทย
สร้างผู้เชี่ยวชาญวัยเยาว์
เรียนเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงไม่ใช่เรียนเพื่อรู้

 
 

 
 

ประเทศเรามีสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่สร้างโดยคนไทยน้อยมาก
เราต้องสร้าง นักคิด นักประดิษฐ์ ในอนาคต
โดยให้เรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้วยคำสั่งที่เป็นภาษาไทย
ง่ายต่อการถ่ายทอด วิธีคิด ที่เป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง ให้กับนักเรียน

 
 

ด้วยวิธีการสอนแบบวิเคราะห์ความคิดของผู้เรียน
(วิจัยและพัฒนาวิธีการสอนโดยผู้สร้างคอมพิวเตอร์คำสั่งไทย)

 
 

สามารถทำให้ความคิดของผู้เรียนพัฒนาขึ้นจนถึงระดับอัจฉริยะได้

 
  มีการเรียนการสอนที่ให้ผลเร็จ
ที่ โรงเรียนพิชญศึกษา (นนทบุรี)
สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างเกม
คอมพิวเตอร์ ได้ 7 คน
มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง
ถึงขั้น อัจฉริยะ 1 คน


ระดับอัจฉริยะ
สร้าง 8 เกม


เรียนจบหลักสูตร E-commerce 2
ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง


 
 

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำสั่งไทย

 
 

โครงการพัฒนาต่อเนื่อง
พัฒนานักเรียนเขียนโปรแกรมคำสั่งไทยไปสู่การเขียนโปรแกรม E-Commerce

 
 

หลักสูตรการสร้าง Web DataBase และ E-Commerce

 
 

โครงการพัฒนาต่อเนื่อง
พัฒนานักเรียนเขียนโปรแกรมคำสั่งไทย ให้สร้างเกมด้วยภาษา C++, DirectX, CDX

 
 

หลักสูตร Software Engineer

 
     
 

ติดต่อผู้สร้างคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยและ web site นี้ผ่าน E-mail:thaicommand@yahoo.com

 
 

โรงเรียนพิชญศึกษา 

 
 

ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย educatepark.com แหล่งรวมข้อมูล สำหรับคนฉลาดเลือก

watch cameraE Cigarette